Prognozowanie stanu bezpieczeństwa za pomocą funkcji SPF (Safety Performance Function)

Pierwszym etapem w świadomym zarządzaniu bezpieczeństwem istniejącej sieci drogowej jest tzw. identyfikacja odcinków najbardziej niebezpiecznych. Dopiero gdy zarządca drogi zna aktualną sytuację, może przystąpić do wyboru najefektywniejszych działań, monitorować ich wprowadzanie oraz komunikować się z uczestnikami ruchu. My oferujemy jednak coś więcej – potrafimy prognozować przyszłą sytuację na drogach. Dzięki temu zarządca nie tylko reaguje na zdarzenia, które miały już miejsce, ale i ma możliwość skutecznie im zapobiegać. Korzystając z osiągnięć naukowców zajmujących się inżynierią drogową potrafimy rzetelnie przygotować prognozy dotyczące bezpieczeństwa na drogach.

Safety performance factor

Wyznaczenie odcinków potencjalnie niebezpiecznych

W drugim półroczu 2020 roku wyznaczyliśmy odcinki potencjalnie niebezpieczne na drogach województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem funkcji predykcji stopnia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bazuje ona na modelu opracowanym na Uniwersytecie Virginia Tech (McCarthy, Flintsch, de León Izeppi i Samer, 2017).

Funkcję tą musieliśmy dostosować do warunków panujących na badanej sieci. W naszej analizie uwzględniliśmy nie tylko informacje o zdarzeniach, ale również charakterystykę sieci w tym informacje o drzewach (na podstawie danych dostarczonych od klienta wyznaczyliśmy drzewa w skrajni oraz aleje drzew) o obszarach zabudowanych i niezabudowanych i o skrzyżowaniach. Ponadto wzięliśmy pod uwagę dane o zabiegach utrzymaniowych, remontach i przebudowach odcinków w celu prawidłowej interpretacji wyników oraz właściwej kalibracji modelu.

Wynikiem części analitycznej naszej analizy jest funkcja stopnia bezpieczeństwa ruchu drogowego SPF, która określa stopień bezpieczeństwa na danym odcinku drogi.

Safety performance factor

Efekty projektu

Zarząd dróg otrzymał od nas analizę BRD, która zawierała:

  • Karty informacyjne dla odcinków analitycznych z rekomendacjami dla odcinków o największym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Raport podsumowujący sposób dostosowania funkcji predykcyjnej i podziału sieci na odcinki niebezpieczne.
  • Mapy tematyczne zawierające odcinki niebezpieczne wraz z określonymi wartościami współczynników i zdarzeniami drogowymi.

Cały proces jest nadal rozwijany, z odcinków potencjalnie niebezpiecznych wyznaczamy większe zagregowane odcinki, dla których będą prowadzone audyty. Pracujemy nad modelem, w którym dodatkowo uwzględniamy pomiary prędkości, dzieląc drogi na rodzaje w zależności od ich lokalizacji: odcinki szlakowe, obszary zabudowane, obszary o charakterystyce tkanki miejskiej.

Dowiedz się więcej na temat projektu – skontaktuj się z nami.