Nasza misja

Poprawa zdrowia, bezpieczeństwa i jakości życia

W trosce o zdrowie i dobro publiczne dążymy do zminimalizowania liczby wypadków na polskich drogach. Chcemy, aby ich użytkownicy cieszyli się coraz większym komfortem przemieszczania się oraz aby czuli się przy tym w pełni bezpiecznie.

Doradztwo na linii zarządca – wykonawca

Nasza działalność łączy zarządców i właścicieli, dostarczając im rzetelnych i wiarygodnych argumentów w rozmowach. Oferujemy pomoc w realizacji założonych celów i podejmowaniu świadomych i trafnych decyzji remontowych czy inwestycyjnych – to o wiele więcej, niż dostarczenie danych liczbowych.

Dbałość o środowisko

Dążąc do poprawy jakości sieci drogowej i torowej przyczyniamy się do lepszego zarządzania transportem, minimalizując jego negatywny wpływ na środowisko. Rozumiemy, że dobro społeczne i bezpieczeństwo idą w parze z ochroną klimatu i troską o środowisko naturalne.

O nas

Jesteśmy firmą doradczo-technologiczną, skoncentrowaną na wspieraniu zarządców publicznej infrastruktury drogowej oraz właścicieli dróg w skuteczniejszym zarządzaniu zasobami, a także na poprawie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wykorzystując wachlarz usług oraz dedykowanych technologii ułatwiających zarządcom podejmowanie trafnych i przemyślanych decyzji, dążymy do tworzenia wytrzymałej/odpornej i użytecznej infrastruktury drogowej i kolejowej, która będzie służyć całemu społeczeństwu przez wiele dekad. 

Zarządcy dróg muszą nie tylko podejmować decyzje dotyczące infrastruktury służącej społeczeństwu, lecz także stawić czoła presji interesariuszy, opinii publicznej, kurczącym się budżetom czy niestabilnym warunkom środowiskowym. Te decyzje często podyktowane są presją czasu, czy też koniecznością szybkiego zareagowania na zmiany. Tymczasem aby podejmować właściwe i świadome decyzje, umożliwiające wdrażanie holistycznych rozwiązań, niezbędny jest dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji drogowych. Dlatego opracowaliśmy szereg usług i narzędzi, które umożliwiają zarządcom sprostanie tym niełatwym zadaniom. 

Wspieramy zarówno administracje drogowe wszystkich szczebli jak i prywatnych właścicieli w procesie utrzymania dróg, od diagnostyki stanu nawierzchni po budowanie programów utrzymaniowych, kompleksowe planowanie rozwoju sieci drogowej czy Asset Management. Nasze kompetencje bazują na wieloletnim doświadczeniu w branży drogowej, połączonym z gruntowną wiedzą inżyniersko-informatyczną.

Obecnie zajmujemy wiodącą pozycję na rynku analiz i oceny stanu dróg. Jest to możliwe dzięki połączeniu kompetencji inżynierów, analityków i programistów, którzy tworzą nasz zespół. Pozwala nam to wdrażać innowacyjne rozwiązania i projekty inżynierskie w oparciu o AI i techniki analiz big data. Opracowane przez nas metody wizualizacji i udostępniania danych drogowych stały się standardem w Niemczech, są również wykorzystywane w innych krajach europejskich.

Ponadto prowadzimy działalność doradczą w zakresie szeroko pojętego zarządzania infrastrukturą drogową na podstawie norm ISO 55000 Asset Management, rekomendowanych przez Światową Organizację Drogową PIARC. Współpracę z klientami opieramy na partnerstwie i zrozumieniu specyfiki pracy administracji publicznej, popartej wieloletnim doświadczeniem.

Pod nazwą Heller Consult funkcjonujemy od 2009 r., jednak działalność naszej firmy rozpoczęła się w 1991 r. z inicjatywy doktora Sławomira Hellera. Jego zaangażowanie w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości sieci drogowej zainspirowało nas do dalszego rozwoju firmy i kształcenia się w obszarach które pozwolą jeszcze lepiej zadbać o jakość infrastruktury drogowej i komfort jej użytkowania. Nasze długoletnie doświadczenie w branży drogowej pozwoliło nam gruntownie poznać specyfikę polskiego rynku oraz administracji. Od ponad trzydziestu lat dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, a zakres działalności firmy stale rozszerza się o kolejne kompetencje zagadnienia związane z zarządzaniem drogami.

Razem z niemiecką firmą HELLER Ingenieurgesellschaft tworzymy Heller GROUP. Rutynowo wykonujemy ocenę stanu nawierzchni na autostradach i drogach federalnych w Niemczech. Do tej pory oceniliśmy ponad 700 tysięcy kilometrów.

Współpracujemy z administracją drogową Niemiec, Polski i innych krajów europejskich i afrykańskich, instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami, poznając najlepsze praktyki z różnych regionów świata.