Nasze technologie

W odpowiedzi na typowe wyzwania którym zarządcy i właściciele dróg muszą sprostać, przygotowaliśmy 5 praktycznych narzędzi ułatwiających im codzienną pracę. Wspierają one realizację i korzystanie ze świadczonych przez nas usług. Przed wdrożeniem, każde z nich dopasowujemy do indywidualnych potrzeb danej organizacji. Bazując na naszym doświadczeniu oraz wiedzy z zakresu inżynierii, analityki i programowania, możemy także stworzyć dedykowane rozwiązania na zamówienie.  

OnKo3

to sieć drogowa w wersji cyfrowej, dzięki której użytkownik ma dostęp online do wszystkich danych drogowych. To rozbudowany system udostępniania danych, który przejrzyście prezentuje potrzebne informacje w celu realizacji konkretnych zadań zarządców dróg oraz umożliwia efektywne zarządzanie całą siecią drogową na poziomie zarówno operacyjnym, jak i strategicznym. >>>

ASPEN

to aplikacja służąca do diagnostyki i oceny stanu nawierzchni wykorzystująca smartfony, które „drżą jak liść osiki”, określając stan sieci, komfort i bezpieczeństwo jej użytkowania. ASPEN powstała w ramach projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Aspen UTO, która wykorzystuje hulajnogę elektryczną jako pojazd pomiarowy do diagnostyki chodników i ciągów pieszo-rowerowych. >>>

VERA

to internetowa aplikacja do zarządzania pomiarami ruchu, która kompleksowo wspiera proces gromadzenia i edycji danych o ruchu drogowym, uzyskanych przy pomocy urządzeń rejestrujących. Vera przetwarza, a następnie wizualizuje dane pomiarowe, dostarczając konkretnych informacji za pomocą jednej centralnej platformy internetowej. >>>

eWypadki

to platforma do ewidencji zdarzeń drogowych służąca do monitorowania wypadków wspierająca działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Automatycznie pobiera dane z bazy policyjnej SEWIK, weryfikuje je i przetwarza wizualizując wyniki w postaci map, tabel oraz raportów. Potrafi współpracować z innymi systemami udostępniania informacji drogowych. >>>

hiATLAS

to dashboard stworzony z myślą o zarządcach dróg, wspierający zarządzanie informacją. Wyświetla dane drogowe, wykorzystując kluczowe wskaźniki w organizacji w formie przejrzystych raportów. Dzięki graficznej prezentacji w postaci map, tabel i wykresów umożliwia szybką interpretację danych oraz ich udostępnianie na zewnątrz. >>>