System eWypadki

Ewidencja zdarzeń drogowych

Monitorowanie zdarzeń drogowych na sieci jest podstawą do realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwykle wykorzystuje się do tego policyjne bazy danych SEWIK, które w formie zeskanowanych dokumentów dostarczają informacji o wypadkach. Jednak dane te są często niepełne i trudne w interpretacji uniemożliwiając podejmowanie skutecznych decyzji zarządcom dróg.

Wizualizacja wypadków w tabelach i na mapach

eWypadki to system, który ewidencjonuje dane dotyczące zdarzeń drogowych za pomocą platformy informatycznej. Porządkuje zweryfikowane wcześniej dane i w postaci przejrzystych tabel oraz zsynchronizowanych map wizualizuje potrzebne informacje. Co więcej, system eWypadki potrafi generować raporty dotyczące różnego rodzaju zapytań z zakresu analizy zdarzeń drogowych.

Analizy BRD a pozostałe decyzje zarządcy

Istotnym elementem koncepcji systemu jest zagwarantowanie szerokiej otwartości na dalsze zastosowania i analizy oraz na wymianę danych z innymi systemami i aplikacjami wykorzystywanymi przez zarządców dróg. Dzięki temu dane BRD mogą być w prosty sposób wykorzystane przez inne działy, zajmujące się utrzymaniem, diagnostyką czy inwestycjami, tym samym zapewniając synergię pomiędzy różnymi procesami decyzyjnymi.

Lokalizacja zdarzenia drogowego zwizualizowana w systemie eWypadki

Aktualna wersja systemu eWypadki dostarcza narzędzia umożliwiające edycję danych o zdarzeniach drogowych na podstawie wyników ewidencji wypadków oraz ich kartograficzną wizualizację (mapy ryzyka).

Podstawowe funkcje systemu e-Wypadki:

  • udostępnianie informacji o zdarzeniach (np. lokalizacja, typ zdarzenia, rodzaj zdarzenia, informacje o uczestnikach zdarzenia, charakterystyką miejsca zdarzenia, informacje o drodze, oświetlenie, warunki atmosferyczne, uszkodzenia poza pojazdami, informacje o pojazdach)
  • automatyczny import danych z bazy danych SEWIK,
  • weryfikacja lokalizacji zdarzeń drogowych,
  • edycja danych,
  • lokalizacja zdarzeń drogowych na mapie,
  • weryfikacja spójności danych,
  • kalkulator współczynników, które ułatwiają rozszerzoną analizę w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • filtrowanie danych oraz grupowania ich na mapie,
  • konfiguracja warstw na mapie,
  • obliczanie i wyświetlanie wskaźników przydatnych w procesach zarządzania.
Zeskanowana karta zdarzenia drogowego z bazy SEWIK w systemie eWypadki

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, zadzwoń do nas lub napisz e-mail. Chętnie z Tobą porozmawiamy i przedstawimy ofertę dopasowaną do Twojej organizacji!

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Emil Łopata
eWypadki
Emil Łopata
Jan Zieliński
eWypadki – VERA – OnKo3
Jan Zieliński
Mateusz Kobryński
VERA – eWypadki
Mateusz Kobryński
Paweł Sobczak
OnKo3 – hiAtlas – eWypadki
Paweł Sobczak