Diagnostyka stanu nawierzchni dróg

Mapa Maluszyna - wirtualnej krainy do testowania Systemu udostępniania danych drogowych OnKo3

Diagnostyka stanu nawierzchni dróg jest podstawą efektywnego zarządzania drogamiplanowania prac remontowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Wszystkie te zagadnienia należą do obowiązków zarówno zarządców sieci dróg publicznych jak i właścicieli dróg prywatnych. Obie grupy stale spotykają się z ograniczeniami finansowymi, zaostrzonymi rygorami prawnymi, restrykcjami ekologicznymi czy choćby stałą presją opinii publicznej oczekującej wyższego komfortu i bezpieczeństwa przemieszczania się. Nasza usługa diagnostyczna pozwala dokonać rzetelnej oceny stanu nawierzchni, pomagając sprostać tym wyzwaniom. Gwarantuje także oszczędności: zarówno finansowe, jaki czasowe, a także w zasobach ludzkich.

Dlaczego warto przeprowadzać diagnostykę stanu nawierzchni?

Ograniczenia budżetowe, brak dostępu do danych czy brak możliwości ich wizualizacji oraz interpretacji często powstrzymują prywatnych i publicznych zarządców od wykonywania diagnostyki i oceny stanu nawierzchni dróg. Tymczasem, rzetelnie wykonana ocena stanu nawierzchni umożliwia podjęcie najlepszych decyzji związanych z utrzymaniem sieci drogowej, na podstawie dostępnego budżetu.

Niezależnie od tego czy działasz pod presją opinii publicznej, z ustawowego obowiązku czy poszukujesz odpowiednich kryteriów inwestycji, dzięki naszym metodom diagnostycznym, będziesz w stanie:

 • podejmować właściwe, poparte wiarygodnymi informacjami decyzje związane z utrzymaniem sieci drogowej, zgodne z dostępnym budżetem, 
 • ocenić błędy konstrukcyjne i zidentyfikować konkretne obszary, których dotyczą,
 • bardziej efektywne planować rozwój danej sieci drogowej,
 • lepiej zaplanować budżet i wydatki w perspektywie krótko i długookresowej,
 • wygenerować natychmiastowe oszczędności, 
 • dobrać optymalną technologię do naprawy danej nawierzchni, 
 • otrzymasz gotowe analizy przydatne w rozmowach z interesariuszami.

Koszty wykonania diagnostyki to znikomy element ogólnych prac drogowych, natomiast jej wykonanie nie tylko znacząco poprawia jakość tych prac, jak również przynosi natychmiastowe wymierne oszczędności. Co więcej, diagnostyka jest częścią planowania prac utrzymaniowych, dlatego może być finansowana ze środków inwestycyjnych.

Nasza oferta:

Przeprowadzamy kompleksową diagnostykę stanu technicznego dróg samochodowych, ulic, chodników i ścieżek rowerowych, zgodnie z rekomendowanymi  wytycznymi WDSN, WiS i ZEB. Polega ona na: 

 1. identyfikacji danych technicznych (w tym równości, właściwości przeciwpoślizgowych, cech powierzchniowych takich jak spękania, ugięcia czy uszkodzenia, oraz nośności nawierzchni, etc.)  
 2. ocenie i interpretacji danych, przedstawionej w przystępny sposób poprzez raporty, statystyki mapy czy profile liniowe, zarówno w formie papierowej jak i online w naszym systemie OnKo3.

ASPEN

Aspen to nasze autorskie rozwiązanie, które jest tańszą, prostszą i szybszą alternatywą do klasycznej metody diagnostyki stanu nawierzchni. Wykorzystuje do tego celu pojazd (samochód osobowy lub hulajnogę elektryczną) oraz sztuczną inteligencję (AI) umożliwiając zebranie i przetworzenie danych diagnostycznych, służących do dalszej rzetelnej oceny stanu nawierzchni. Dzięki temu jesteśmy w stanie przedstawić gotowy i wiarygodny opis stanu sieci dróg na danym obszarze. Aspen powstało z myślą o zarządcach, którzy:

 • nie mają wystarczających środków na przeprowadzenie standardowej kampanii diagnostycznej,
 • chcą wykonać pomiary na drogach oraz wąskich i krętych chodnikach i ścieżkach rowerowych,
 • oczekują powtarzalnych i obiektywnych danych oraz atrakcyjnej formy prezentowania wyników,
 • potrzebują argumentów, aby pozyskać fundusze utrzymaniowe,
 • chcą iść o krok dalej w cyfryzacji swojej jednostki

Wybrane realizacje z zakresu diagnostyki nawierzchni:

Nie zastanawiaj się dłużej.

Zadzwoń do nas lub napisz e-mail

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Paulina Brzezińska
diagnostyka stanu nawierzchni
Paulina Brzezińska
Tomasz Wojsz
diagnostyka stanu nawierzchni
Tomasz Wojsz
Wojciech Smęt
diagnostyka stanu nawierzchni
Wojciech Smęt