Analizy ruchu drogowego

Intensywny rozwój sieci drogowej, zaostrzone rygory prawne, restrykcje ekologiczne oraz stała presja opinii publicznej oczekującej coraz wyższego komfortu i bezpieczeństwa podróży wymuszają na zarządcach konieczność coraz dokładniejszego monitorowania ruchu.

Zarządcy często dysponują urządzeniami gromadzącymi dane o ruchu (sterowniki sygnalizacji świetlnej, stacje osłony meteorologicznej, stanowiska preselekcji wagowej czy systemy ITS). Ponieważ ich wykorzystanie jest z reguły kłopotliwe – każde urządzenie dostarcza dane we własnym standardzie, o różnym zakresie czy szczegółowości – zarządcy świadomie rezygnują z tych źródeł danych.

Tymczasem do przeprowadzenia wielu analiz ruchu dane z istniejącej infrastruktury mogą być w zupełności wystarczające. Oznacza to, że pomiary można znacznie uprościć, a tym samym obniżyć ich koszty.

Z powodzeniem przeprowadzamy analizy danych o ruchu pochodzących z różnych źródeł. Zarządcy otrzymują rzetelne, gotowe do wykorzystania opracowania, niezwykle przydatne w procesie podejmowania decyzji.

Poniżej znajdują się opisy wybranych projektów, w których przygotowywaliśmy analizy ruchu drogowego:

Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na bezpieczeństwo ruchu ma wpływ wiele czynników, co czyni analizę przyczyn zdarzeń drogowych zajęciem żmudnym, a planowanie skutecznych metod ich ograniczania – trudnym i czasochłonnym.

Oferujemy kompleksowe usługi związanych z analizami ruchu drogowego, w tym również w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obejmują one m.in.:

  • pozyskanie danych o zdarzeniach drogowych na danym obszarze,
  • wyznaczanie skupisk występowania zdarzeń drogowych,
  • tworzenie map ryzyka,
  • tworzenie profili liniowych do analiz BRD,
  • udostępnianie narzędzi informatycznych do analiz przyczyn zdarzeń drogowych.

Mapy ryzyka i skupisk wypadków, profile

Poziom bezpieczeństwa drogowego na sieci drogowej nie jest jednolity. Wsparciem w sieciowych analizach bezpieczeństwa są mapy ryzyka pokazujące poziom zagrożenia w każdym miejscu sieci drogowej, na przykład jako wskaźnik wypadkowości. Na mapach ryzyka widoczne są zarówno miejsca najbardziej niebezpieczne, jak i te najbezpieczniejsze. Opracowane wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego algorytmy tworzenia map ryzyka przynoszą bardzo dobre rezultaty na drogach wszystkich kategorii.

W odróżnieniu od map ryzyka, mapy skupisk zdarzeń drogowych wskazują tylko miejsca ich koncentracji. Równoczesne stosowanie różnych metod wyznaczania skupisk daje pełniejszy obraz charakteru i przyczyn zdarzeń.

Profile liniowe brd wspierają analizy dla jednej drogi lub ulicy. Na profilu prezentowane są lokalizacje zdarzeń w połączeniu z innymi informacjami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo drogowe: natężeniem ruchu, geometrią drogi, stanem nawierzchni itp.

Narzędzia do analiz przyczyn zdarzeń drogowych

W analizach przyczyn zdarzeń drogowych możliwość równoczesnego zestawiania i porównywania różnych danych drogowych ma szczególne znaczenie. Taką możliwość dają oferowane przez nas rozwiązania informatyczne. Punktem wyjścia do analiz są dane posiadane przez zarządcę (na przykład dane ewidencyjne lub o natężeniu ruchu). Brakujące dane można łatwo pozyskać i uzupełnić. Dzięki wykorzystaniu posiadanych przez zarządcę danych czas uruchomienia systemu jest krótki, a koszty niskie.

Czy można uniknąć wypadku?

„Polska od wielu lat należy do krajów Unii Europejskiej o najwyższym zagrożeniu na drogach. Ryzyko utraty życia na polskich drogach jest prawie dwukrotnie (1,7 razy) większe niż średnia europejska.”

Obecnie stosowane sposoby oceny bezpieczeństwa ruchu bazują na statystykach wypadków drogowych. Nowatorska metoda lokalizacji miejsc niebezpiecznych, opracowana we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego, ma charakter prewencyjny – pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku.

Innowacyjność metody opiera się na kompleksowej analizie czynników wpływających na BRD na danym obszarze. Metoda bazuje na istniejących, łatwo dostępnych danych drogowych. Dodatkowym źródłem danych są informacje o stanie nawierzchni, rejestracja fotograficzna pasów ruchu czy opinie użytkowników dróg.

Usługa jest wsparciem dla jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zastosowanie metody umożliwia optymalizację działań podejmowanych na rzecz poprawy BRD. Dostarcza konkretnych, kompleksowych informacji, co ułatwia ubieganie się o środki budżetowe oraz zapewnia lepsze ich wykorzystanie. Przede wszystkim zaś ogranicza społeczne koszty wypadków.

Pakiet usług obejmuje:

  • zebranie niezbędnych informacji (w tym przeprowadzenie odpowiednich badań),
  • prezentację wyników w postaci map ryzyka i wykresów,
  • raport zawierający listę miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz sugerowane środki zaradcze.
Poniżej znajdują się opisy wybranych projektów z zakresu BRD, które do tej pory zrealizowaliśmy:

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, zadzwoń do nas lub napisz e-mail. Chętnie z Tobą porozmawiamy i przedstawimy ofertę dopasowaną do Twojej organizacji!

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Emil Łopata
eWypadki
Emil Łopata
Jan Zieliński
eWypadki – VERA – OnKo3
Jan Zieliński
Paweł Sobczak
OnKo3 – hiAtlas – eWypadki
Paweł Sobczak
Paweł Tutka
GPR – SCPR – SPF
Paweł Tutka